A pályázat a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című felhívás keretében jelent meg.

A projekt címe: A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása
Azonosító száma TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005
Kedvezményezett:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester
A projekt összköltségvetése: 1.014.271.405 Forint
Ebből 787 780 000 Forint EU támogatás, brutto 226 521 405 Forint saját erő.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
A támogatás intenzitása: 100 %
Határidők: A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2015. augusztus 27.
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Irányító hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma
A projekt tartalma és célja: Az AGORA – Művelődési és Sportház területi, multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása
Az elérendő célok érdekében megvalósítandó tevékenységsorozat meghatározó elemeként kialakításra kerül egy olyan multifunkcionális közösségi központ-komplexum, amely alkalmas a közösségi-közművelődési, oktatási-felnőttképzési, élmény és területi közművelődési tanácsadó funkciókat integráló működésre. A beruházásként jelentkező dominánsnak mutatkozó fejlesztés tartalmi tekintetben messze túlmutat a létrejövő falakon, az a városi-térségi közművelődési tevékenység új alapokra helyezését is jelenti egyben.
A program lényeges része a területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása is, s ezáltal a környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon történő biztosítása. A fejlesztéssel érintett összterület közel 3000 m2. Az épület üzemeltetési költség-csökkentéséhez elkerülhetetlen beavatkozás a nyílászárók cseréje, az elavult gépészeti rendszer mai kor követelményeinek megfelelő szintű felújítása és energetikai fejlesztése. A beruházás részét képezi a nagyterem belső korszerűsítése és az akusztikai élmény elemek teljes felújítása.
Az épület magja, az úgynevezett „agoratér” az MSH előcsarnoka lesz, amelynek jelenlegi földszinti alapterületének bővítésére kerül sor. Az „agorateret” mind a földszinten, mind az emeleten - a pályázati kiírásnak megfelelően - kisebb közösségi helyiségek gyűrűje veszi körül. A felújítás megvalósítása során lehetőség nyílik arra, hogy az eddig a Fő tér 10. alatt működő AGORA – Központ, és a Jászai Mari utcában található AGORA- Gyermekek Háza intézményrészekben működő tevékenységek áthelyezésre kerüljenek az MSH megújuló épületébe.